NTSS Results - 2014 Class I (Flex)

Last updated March 24, 2014

Included competitions: 

2012

2013

Pre-World Forbes (600)

El Peñon Classic Race (210)

Hombres Pajaro Colombia (320)

Flytec Championship (600)

NSW State Titles (360)

East Coast Championship (305)

Rob Kells Meet (600)

US Nationals at Big Spring (600)

Flytec Race and Rally (600)

Santa Cruz Flats Race (600)

Big Spring Championships (600)

Super-Race Brasil (600)

Santa Cruz Flats (600)

Pilots bringing NTSS validity points to 2012 competitions and 2013 competitions.

Pos

Name

Points

Comp 1

Comp 2

Comp 3

Comp 4

1

Zac Majors

2341 

 660 

(SCF2013)

 596 

(BSp2013)

 547 

(FRR2012)

 538 

(RKM2012)

2

James Stinnet

2118 

 583 

(FRR2012)

 546 

(BSp2013)

 515 

(SCF2013)

 474 

(SRB2012)

3

Chris Zimmerman

2034 

 540 

(SCF2013)

 523 

(BSp2013)

 501 

(BSC2012)

 470 

(SCF2012)

4

Greg Dinauer

1879 

 535 

(FCh2013)

 491 

(SCF2012)

 452 

(FRR2012)

 401 

(SCF2013)

5

Krzysztof Grzyb

1866 

 490 

(SCF2013)

 484 

(BSp2013)

 471 

(BSC2012)

 421 

(FRR2012)

6

Robin Hamilton

1834 

 660 

(SCF2012)

 546 

(FRR2012)

 477 

(SCF2013)

 151 

(BSp2013)

7

Matt Barker

1805 

 522 

(SCF2012)

 439 

(SCF2013)

 435 

(FCh2013)

 409 

(BSp2013)

8

Mitchell Shipley

1782 

 490 

(For2012)

 488 

(BSC2012)

 419 

(BSp2013)

 385 

(SCF2013)

9

Larry Bunner

1640 

 533 

(BSC2012)

 394 

(SCF2013)

 375 

(FRR2012)

 338 

(FCh2013)

10

Davis Straub

1589 

 436 

(BSp2013)

 417 

(SCF2012)

 373 

(SCF2013)

 363 

(BSC2012)

11

Michael Bilyk

1532 

 503 

(BSp2013)

 382 

(FCh2013)

 376 

(SCF2012)

 271 

(BSC2012)

12

Dustin Martin

1414 

 587 

(FRR2012)

 462 

(SCF2012)

 365 

(FCh2013)

 

 

13

Ben Dunn

1404 

 525 

(SCF2012)

 449 

(BSp2013)

 430 

(RKM2012)

 

 

14

Josef Bostik

1383 

 521 

(SCF2013)

 469 

(BSC2012)

 393 

(RKM2012)

 

 

15

Bruce Barmakian

1353 

 467 

(BSp2013)

 445 

(SCF2013)

 248 

(FCh2013)

 193 

(ECC2013)

16

Kraig Coomber

1248 

 660 

(BSC2012)

 588 

(FRR2012)

 

 

 

 

17

Bill Soderquist

1244 

 476 

(SCF2012)

 449 

(BSC2012)

 319 

(SCF2013)

 

 

18

John Simon

1240 

 443 

(FRR2012)

 383 

(BSC2012)

 259 

(FCh2013)

 155 

(ECC2013)

19

Ricker Goldsboro

1224 

 392 

(FCh2013)

 379 

(FRR2012)

 358 

(SCF2012)

 95 

(SCF2013)

20

Paris Williams

1178 

 598 

(FRR2012)

 580 

(RKM2012)

 

 

 

 

21

Derrick Turner

1174 

 456 

(RKM2012)

 426 

(BSC2012)

 292 

(SCF2013)

 

 

22

Patrick Kruse

1166 

 381 

(BSC2012)

 375 

(SCF2013)

 310 

(SCF2012)

 100 

(ECR2013)

23

Greg Chastain

1127 

 352 

(BSp2013)

 337 

(BSC2012)

 315 

(FRR2012)

 123 

(FCh2013)

24

Jeff O'Brien

1121 

 561 

(SCF2012)

 560 

(BSC2012)

 

 

 

 

25

Greg Kendall

1022 

 405 

(SCF2013)

 353 

(SCF2012)

 264 

(BSC2012)

 

 

26

Linda Salamone

911 

 272 

(FCh2013)

 261 

(BSp2013)

 191 

(RKM2012)

 187 

(FRR2012)

27

Pete Lehmann

870 

 332 

(FRR2012)

 309 

(FCh2013)

 229 

(BSp2013)

 

 

28

David Gibson

859 

 326 

(BSC2012)

 279 

(SCF2013)

 254 

(BSp2013)

 

 

29

Glen Volk

858 

 433 

(BSC2012)

 425 

(SCF2012)

 

 

 

 

30

Mick Howard

744 

 266 

(BSC2012)

 211 

(BSp2013)

 198 

(FRR2012)

 69 

(FCh2013)

31

Tom Lanning

736 

 425 

(BSC2012)

 311 

(FRR2012)

 

 

 

 

32

Kenneth Andrews

689 

 360 

(SCF2013)

 329 

(SCF2012)

 

 

 

 

33

Alex McCulloch

666 

 366 

(FRR2012)

 300 

(SCF2012)

 

 

 

 

34

Rich Cizauskas

644 

 392 

(SCF2012)

 252 

(FCh2013)

 

 

 

 

35

Campbell Bowen

635 

 196 

(SCF2012)

 182 

(FRR2012)

 154 

(FCh2013)

 103 

(BSp2013)

36

Thomas McGowan

596 

 269 

(BSp2013)

 210 

(BSC2012)

 117 

(ECC2013)

 

 

37

Peter Kelley

537 

 269 

(BSp2013)

 268 

(BSC2012)

 

 

 

 

38

Charles Allen

532 

 275 

(FRR2012)

 246 

(RKM2012)

 11 

(ECC2013)

 

 

39

Bob Filipchuk

518 

 365 

(BSC2012)

 153 

(ECC2013)

 

 

 

 

40

John Beckley

514 

 263 

(BSC2012)

 251 

(BSp2013)

 

 

 

 

41

Bill Reynolds

479 

 174 

(RKM2012)

 169 

(FCh2013)

 136 

(SCF2012)

 

 

42

Ryan Voight

473 

 473 

(SCF2012)

 

 

 

 

 

 

43

Dave Proctor

459 

 242 

(BSC2012)

 123 

(ECC2013)

 94 

(BSp2013)

 

 

44

Dustin Blewett

450 

 275 

(BSC2012)

 175 

(FRR2012)

 

 

 

 

45

Tim Helms

443 

 283 

(FCh2013)

 160 

(SCF2012)

 

 

 

 

46

Jack Simmons

423 

 252 

(FRR2012)

 171 

(BSC2012)

 

 

 

 

47

Steve Pearson

397 

 397 

(SCF2013)

 

 

 

 

 

 

48

Alex Cuddy

390 

 218 

(FRR2012)

 172 

(NST2012)

 

 

 

 

49

JD Guillemette

386 

 237 

(FCh2013)

 149 

(ECC2013)

 

 

 

 

50

Phil Bloom

376 

 376 

(SCF2013)

 

 

 

 

 

 

51

Kevin Dutt

355 

 355 

(SCF2013)

 

 

 

 

 

 

52

Grant Emary

350 

 199 

(BSC2012)

 151 

(SCF2012)

 

 

 

 

53

Robert Dallas

330 

 217 

(FCh2013)

 113 

(FRR2012)

 

 

 

 

54

Wayne O'Sick

302 

 163 

(SCF2012)

 139 

(SCF2013)

 

 

 

 

55

Dean Funk

295 

 178 

(FRR2012)

 117 

(HPC2012)

 

 

 

 

56

David Aldrich

288 

 261 

(FRR2012)

 27 

(BSC2012)

 

 

 

 

57

Bubba Goodman

283 

 283 

(FCh2013)

 

 

 

 

 

 

58

Randy Brown

281 

 281 

(BSC2012)

 

 

 

 

 

 

59

Peter Kane

254 

 161 

(BSp2013)

 93 

(ECC2013)

 

 

 

 

60

Kinsley Sykes

239 

 151 

(FRR2012)

 88 

(FCh2013)

 

 

 

 

61

Gary Davis

235 

 235 

(SCF2012)

 

 

 

 

 

 

62

Steve Rewolinski

234 

 234 

(FCh2013)

 

 

 

 

 

 

63

Dan DeWeese

224 

 224 

(BSp2013)

 

 

 

 

 

 

64

Wayne Michelsen

212 

 212 

(BSp2013)

 

 

 

 

 

 

65

Nathan Wreyford

206 

 206 

(BSp2013)

 

 

 

 

 

 

66

Jim Messina

186 

 186 

(ECC2013)

 

 

 

 

 

 

67

Kipp Stone

146 

 146 

(SCF2013)

 

 

 

 

 

 

68

Marcus Venturini

130 

 130 

(BSC2012)

 

 

 

 

 

 

69

Jamie Shelden

128 

 128 

(RKM2012)

 

 

 

 

 

 

70

Patrick Halfhill

119 

 119 

(BSp2013)

 

 

 

 

 

 

71

Roger McKinley

109 

 109 

(FRR2012)

 

 

 

 

 

 

72

Jeff Hunt

91 

 91 

(ECR2013)

 

 

 

 

 

 

73

Jason Williams

72 

 72 

(FCh2013)

 

 

 

 

 

 

74

Stephan Mentler

63 

 63 

(FRR2012)

 

 

 

 

 

 

75

Kevin Sheridan

62 

 62 

(BSC2012)

 

 

 

 

 

 

76

Bill Bennett

40 

 40 

(SCF2013)

 

 

 

 

 

 

77

Jay Devorak

 5 

(BSC2012)